Selecteer een pagina
  1. Haar geboorteplaats

Anna Carbentus werd geboren in Den Haag. Ze woonde daar tot haar 32e en was al aardig op weg om een zogenaamde oude vrijster te worden, tot haar 10 jaar jongere zuster Cornelia ten huwelijk werd gevraagd door Cent van Gogh. Cent had nog een ongetrouwde broer Dorus, dominee te Zundert en al snel werd een huwelijk met Anna beklonken. Hierna verhuisde Anna vanuit de hoofdstad naar het Brabantse platteland. Ten tijde van haar huwelijk was ze 32 en daarmee 3 jaar ouder dan haar echtgenoot. Ze trouwde als laatste van haar zusters,

  1. Haar overlijdensplaats

Anna overleed in Leiden en is daar ook begraven. Na het overlijden van haar echtgenoot Dorus in 1884 te Nuenen, verhuist Anna eerst naar Breda, naar haar zuster Cornelia en in brieven van 1889 is duidelijk dat Anna van Gogh in Leiden is gaan wonen, alwaar haar oudste dochter Anna woonde. Op die manier was ze dichtbij haar kleinkinderen.

  1. Hoeveel kinderen kreeg zij ?

Anna kreeg 7 kinderen; Haar eerstgeboren zoon heette Vincent Willem, maar overleed bij de geboorte op 30-3-1852; Vervolgens Vincent Willem, de schilder (30-3-1853); Anna (1855), Theo (1857), Lies (1859), Wil (1861) en Cor(1867), die Anna op haar 47e kreeg.

  1. Wat was haar karakter en waar hield ze van?

Anna stond bekend om haar vastberaden karakter vol plichtsbesef. Zij was opgegroeid in de gegoede burgerij van Den Haag en hield van handwerken, brieven schrijven, tekeningen maken, lezen, wandelen. Voor haar was het belangrijk te doen, wat van je gevraagd werd en wat een mens zaait, zal hij zeker oogsten.

  1. Hoe was haar relatie tot Vincent?

Anna hield erg veel van al haar kinderen, die ze allen dezelfde opvoeding wilde geven, als zij gehad had. Over Vincent maakte ze zich de meeste zorgen en ze dab veel voor hem. Vincent was van jongs af aan, al de moeilijkste van alle kinderen geweest. Enerzijds gevoelig, teruggetrokken als kind en anderzijds ook vreemd en erg gedreven. Eigenlijk dezelfde gedrevenheid als Anna zelf had. In haar gebeden vroeg ze om gezelschap uit dezelfde sociale klasse en een eerzaam beroep voor Vincent.

  1. Welke schilderijen heeft Vincent gemaakt ter herinnering aan zijn moeder?

       Vincent maakte in Arles een schilderij van zijn moeder, aan de hand van een foto.

Portret-300x199schilderij en foto

Daarnaast maakte hij een ander schilderij genaamd “herinnering aan de tuin in Etten” . Dit schilderij maakte hij in de stijl van Gaugain. Op dit schilderij zijn 3 vrouwen te zien, zijn moeder en zijn zusters.

herinneringen-aan-een-tuin-in-etten-vincent-van-gogh-w950

  1. Wat was de laatste keer dat Moeder van Gogh naar zoon Vincent zag?

Vincent vertrok in 1885 vrij plotseling vanuit Nuenen naar Antwerpen en van daaruit naar Frankrijk, om nooit meer naar Nederland terug te keren. Eind 1885 was de laatste keer dat ze elkaar zagen. In juli 1890 overleed Vincent in Auvers sur Oise, maar zijn moeder heeft daar geen afscheid meer kunnen nemen.

Ze hebben wel veel geschreven zoals een ieder in de familie van Gogh, met elkaar schreef.

  1. Wat was haar grootste verdriet?

Haar grootste verdriet zoals dat van iedere moeder zou zijn; Anna verloor haar 4 zoons terwijl zij nog leefde. In 1852 overleed haar eerstgeborene Vincent bij de bevalling. Vincent de schilder overleed in Frankrijk op 37 jarige leeftijd. Theo overleed op 33 jarige leeftijd in Utrecht en Cor overleed in een oorlogs strijd in 1900.

  1. Kon zij de schilderijen waarderen?

Voor Anna was het erg belangrijk dat de goede naam van de familie hoog gehouden werd, en dat haar kinderen een eerzaam beroep hadden. Dat was bij Vincent in haar ogen niet het geval. Zij heeft een aantal van de schilderijen weggegooid, omdat ze de waarde ervan niet in kon zien.

  1. Heeft zij nog iets van Vincent’s succes beleefd?

De eerste Van Gogh tentoonstelling was in 1892 in Amsterdam, waar al werd gesproken over een genie: Vincent als schilder. Toen leefde Anna van Gogh nog, maar zij kon het niet waarderen. Begrijpelijk omdat haar leven- met veel verlies- niet gemakkelijk is geweest.

Ik heb dit geschreven omdat ik tijdens de rondvaarten van Van Gogh Exclusive vaak in de huid van Anna van Gogh- Carbentus kruip en zijn leven vanuit haar bril vertel

foto (41)

Pin It on Pinterest

Share This

Delen? Graag!

Deel dit bericht op Social Media