Selecteer een pagina

De 7 belangrijkste plekken in Amsterdam met een rechtstreekse relatie tot het leven van de schilder Vincent van Gogh

Uiteraard is het Van Gogh Museum momenteel de meest belangrijke plek om te bezoeken in Amsterdam gerelateerd aan Van Gogh.

Wat weinig mensen weten, is dat er een aantal connecties zijn tussen Vincent van Gogh en Amsterdam. Vincent heeft een jaar in deze stad gewoond en 130 jaar geleden was zijn laatste bezoek aan deze stad, namelijk voor de opening van het Rijksmuseum.

Hierdoor zijn er een aantal plekken aan te wijzen met een rechtstreekse relatie tot zijn leven. We benoemen hier de 7 belangrijkste.

 1. De Marinewerf
 2. JD Meijerplein
 3. De Oude Kerk
 4. Keizersgracht 8 Amsterdam
 5. Nabij Centraal Station
 6. Rijksmuseum
 7. Het Van Gogh Museum
 1. De Marinewerf

Vincent woonde vanaf mei 1877 tot juli 1878 in Amsterdam. Aanvankelijk was hij vastberaden om de studie theologie te starten, waartoe hij eerst de HBS af moest maken. Vincent was op dat moment 24 jaar oud en had al een tijdje in de kunsthandel van zijn oom Cent gewerkt en was onderwijzer en boekhouder geweest. Echter op dit moment in zijn leven was hij vastberaden om net als zijn vader en grootvader dominee te worden. Hij woonde om die reden bij zijn oom Jan te Amsterdam. Jan de oudste broer van zijn vader, weduwnaar en schout bij nacht. Bij de Marinewerf is nog een plakaat dat aan zijn leven in Amsterdam is geweid.

Van Gogh steen amsterdam

 1. JD Meijerplein

Iedere dag liep Vincent langs de Oude Herengracht naar het JD Meijerplein, waar zijn docent Mendes da Costa woonde. Dagelijks kreeg Vincent onderricht in Grieks, Latijn, wiskunde en andere vakken. Vincent toonde zich een ijverig leerling en studeerde volgens opgestelde schema’s van de vroege ochtend tot de late avond.

 1. De Oude Kerk

Gedurende zijn verblijf in Amsterdam, bezocht Vincent op een zondag zo’n 6 tot 7 gereformeerde kerken.  Hij wilde graag zoveel mogelijk preken tot zich nemen op een zondag, zodat hij optimaal geïnspireerd raakte. Vincent bezocht onder andere de Oosterkerk, de Westerkerk, de Zuiderkerk en de Noorderkerk. Ook met enige regelmaat bezocht hij de Oude Kerk aan de Oudezijds Voorburgwal, waar zijn Oom Stricker, dominee was. Stricker was getrouwd met de oudste zus van Vincent’s moeder en ook Oom Stricker bemoeide zich met het wel en wee van Vincent door bijvoorbeeld het geven van extra lessen.

Helaas ondanks alle inspanningen lukte het Vincent niet om zijn studie af te ronden en voldoende vorderingen te maken. In de zomer stopte hij en kwam terug naar zijn ouders in Etten om vervolgens als hulp predikant aan de slag te gaan in Zuid Belgie; de Borinage.

oude-kerk

 1. Keizersgracht

De familie Stricker woonde in 1881 aan de Keizersgracht 8 te Amsterdam.

Een heftige verliefdheid op zijn nicht Kee Vos-Stricker deed Vincent naar de hoofdstad afreizen, teneinde een glimp van haar op te vangen.

In de zomer van 1881 was Vincent, min of meer berooid teruggekomen uit de Borinage.

Tegelijkertijd logeerde Kee Vos- Stricker in Etten. Gezamenlijk maakten ze wandelingen; binnen 2 weken raakte Vincent erg verliefd op zijn nicht, die al weduwe was en een zoontje van 5 jaar oud had en vroeg haar zelfs ten huwelijk. Het antwoord van zijn nicht op deze vraag, was overduidelijk. Zij weigerde.

Toch reisde Vincent, na haar nog een aantal brieven gestuurd te hebben, in de winter naar Amsterdam, in de poging nog een glimp van haar op te vangen. Hij kreeg haar niet te zien…maar er zijn wel andere feiten overgebleven.

 1. Nabij Centraal Station/ uitzicht op de Koepelkerk

In 1885 toen Vincent in Nuenen woonde, bezocht hij samen met een schildervriend het Rijksmuseum. Destijds was het Centraal Station in aanbouw en in een van de wachtruimten van het Centraal Station maakte Vincent 2 schilderijen. Een van de Koepelkerk en de andere als uitzicht over het IJ.

 

       

 1. Rijksmuseum

In 1885 was het Rijksmuseum net geopend. Dit gebouw door Cuypers ontworpen, was voor die tijd aardig omstreden, omdat er een aantal katholieke elementen in zaten. Door een groep burgers werd schande van dit gebouw gesproken.

Bij dit bezoek aan Amsterdam raakte Vincent erg onder de indruk van enkele schilderijen van Rembrandt en Frans Hals. Met name de kleurschakeringen bij het schilderij “Het Joods Bruidje”maakte een erg diepe indruk op hem.

joodsebruidje

 1. Het Van Gogh Museum

Het grootste gedeelte vanuit de familie collectie van de familie Van Gogh is overgegaan naar het speciaal opgerichte Van Gogh Museum te Amsterdam

De eerste Van Gogh tentoonstelling in Amsterdam in 1892 vond plaats in de Panoramazaal in de Pijp. Helaas bestaat deze plek niet meer, anders was deze zeker op plek 8 gekomen. Meteen waren de eerste kritieken enthousiast.

Een en ander is onder andere gebaseerd op het boekje ” Stadswandeling rond 1880 in Amsterdam”

Vincent in Amsterdam

Pin It on Pinterest

Share This

Delen? Graag!

Deel dit bericht op Social Media